Cégünkről


Tradicionális múlt – szakértő jelen – tervezhető jövő!

Társaságunk közel 100 éves múltra tekint vissza, mely büszkeséggel tölti el minden munkatársunkat, de egyben felelősséget is jelent partnereinkkel és a jövő generációjával szemben is. Az alapítás óta eltelt évtizedekben nagyot változott körülöttünk a világ, és vele együtt változott cégünk is, de a „beton” ugyanolyan erőt és stabilitást jelent ma is, mint 100 éve. A Szebeton Zrt. nemcsak cégnevében sugallja e stabilitást, hanem üzleti filozófiájában is magában hordozza azt, összeforrva szentendrei lokálpatriotizmusával. A Tulajdonosok támogatása, a vezetők és a munkatársak elkötelezettsége és szaktudása együttesen jelentik ma is azt a biztos alapot, és hátteret, amivel 1922-ben társaságunk elindult.

Ismerjen meg bennünket! Nézze meg honlapunkat és ha ideje engedi látogasson el hozzánk!

Tisztelt Látogató!

Üdvözöljük honlapunkon! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a Szentendrei Betonárugyár Zrt-t.

 

 

A múlt


A céget elődeink 1922-ben alapították a jelenlegi telephelyen, Szentendre akkor tájt kialakuló ipari zónájában, a Duna partján. Kezdetben az üzem kis helyiségeiben jellemzően kézi munkaerővel gyártottak mozaiklapokat.
A betonelem gyártó iparnak és ezzel együtt több kis, és közepes méretű üzemnek nagy lendületet az 1948. évben kiadott törvény alapján végrehajtott államosítás adott. Ezzel kezdődött meg a szervezett betonelem gyártó ipar tömegtermelő jellegű nagyiparrá fejlesztése. Abban az időben „ANDREA” Cementipari Vállalat néven tevékenykedő céget 1949. novemberében államosították, majd ezután „Szentendrei Cementáruipari Vállalat” néven folytatta tevékenységét. Az akkori kis üzem, - bár magában hordozta a nagyüzemi betonelem gyártás magját-, az építőipar egészét tekintve, még nem jelentett számottevő tényezőt. Az államosítás több lépcsőben történt és a létrejött állami vállalatok irányítása is több változatban történt. A fejlődés szükségessé tette, hogy a közigazgatási szervek ügyintézését közelebb hozzák a vállalatokhoz és az operatív irányítást más szervre bízzák. Ez vezetett az ipari központok felállításához. Így 1949. őszén megalakult az Épületelem gyártó Ipari Központ. Az új központ részben az államosított vállalatokból, részben más (magasépítő, mélyépítő) vállalatokhoz csatolt cementáru üzemek önállósításával alakította ki szervezetét, amelynek az 1950-es évek elején a Szentendrei Cementáruipari Vállalat már tagja volt. A megalakult központnak, illetve a később belőle szervezett ÉM Betonelem gyártó Igazgatóságnak volt a feladata: az államosított kis (kézműves jellegű) üzemek összefogása, a termelés tervszerű irányítása, és az épületelem gyártás kifejlesztése, a termelési kapacitás és kibocsátás növelése. Ez a feladat és az adott környezet azt jelentette, hogy az építőipar számára a vasbeton előregyártás feltételeit meg kellett teremteni, a rendkívül kezdetleges termelő berendezésekkel rendelkező cementáru üzemeket pedig korszerűsíteni és bővíteni kellett. Ennek folytatásaként az Épületelem gyártó Ipari Központ 1968-ban vált a korábban jól ismert és elismert, mai szemmel tekintve kvázi holdingként működő „Beton- és Vasbetonipari Művek”-ké (BVM). Régi képek

Ennek a vállalatcsoportnak a szentendrei gyáregysége volt a jelenlegi Szebeton Zrt., mely a BVM egyik legsikeresebb előregyártó üzemeként tevékenykedett. A Szentendrei Gyár rekonstrukciója 1969-ben kezdődött, melynek során új technológia beszerzése történt meg (SIOME – SENTAB - gravitációs betoncső gyártó). A felújítás 1971-ben ért véget. A felújítás eredményeként korát megelőző minőségű termékekkel járult hozzá a hazai infrastruktúra fejlesztéséhez. A rendszerváltozást követően jelentős átalakulások zajlottak le. Társaságunk 1993-tól a munkavállalói résztulajdonosi program keretein belül magyar tulajdonú részvénytársasággá alakult. A politikai és piaci változások, a tőkehiány és az immáron ismét időszerűvé vált korszerűsítési igények az évtized végére nehéz helyzetbe hozták az önerejéből boldogulni kívánó, saját lábára állt társaságot.

Jelentős változás a tulajdonosi szerkezetben 2001-ben következett be miután a részvények közel 96%-át két német társaság, a Mall GmbH. és a P.V. Betonfertigteilwerke GmbH megvásárolta. Ez a változás mérföldkövet jelentett a Szebeton Zrt. működésében, mivel a szakmai befektetők megjelenése fejlesztési lehetőségeinek bővülésén, az anyavállalatok tapasztalatainak átvételén túl a termékpaletta bővülését, és az ismert SZEBETON termékek minőségének további javulását is eredményezte.

A jelen

Stratégiai céljainknak megfelelően cégünk fő tevékenysége a csapadékvíz,- szennyvíz elvezetésben használatos vezetékrendszerek és különféle műtárgyak, valamint a szennyvíztisztításban, a környezetvédelem területén alkalmazott előre gyártott berendezések gyártása és forgalmazása. Rendszereinket és termékkínálatunkat folyamatosan fejlesztjük, az egyedi igényeket is korszerű és gazdaságos megoldásokkal szolgáljuk ki. Üzleti filozófiánk alapja a versenyképesség, a kiváló minőség, megbízhatóság, valamint partnereink igényeinek a tevékenységi profilunkba illeszkedő minél szélesebb körű kielégítése. Három fő területen – közműépítés, környezettechnika és egyedi gyártás  - kínálunk élenjáró termékeket. Közel hatvan munkatársunk dolgozik azon, hogy partnereink igényeit minél magasabb színvonalon elégítsük ki a minőség, takarékosság, versenyképesség jegyében, kiemelt figyelmet fordítva környezetünkre és tevékenységünk fenntarthatóságára.

Gyárunk főbb termékcsoportjai az alábbiak:

Közműépítési termékek:

- Vasalt betoncsövek.

- Vasalatlan betoncsövek.

- Betonakna elemek.

- Akna fenekek és akna gyűrűk, szűkítők.

- Víznyelő elemek.

- Vasbeton fedlapok.

- Egyedi gyártású keretelemek, tározó medencék, műtárgyak.

Környezettechnikai termékeink:

- Csapadékvízgyűjtő,- és hasznosító berendezések.

- Szennyvíztározók, speciális aknák, műtárgyak.

- Vízzáró vasbeton tartályok ipari előtisztító berendezésekhez (olaj, zsír leválasztó, homokfogó, stb.) technológiai műtárgyak (szerelvény aknák).

- Elemekből épített utófeszített hígtrágya tározó medencék (PVT).

Egyéb egyedi gyártású  termékeink:

- Vízóraaknák.

- Vasbeton kitorkolló előfej.

- Zajvédő fal lábazati elemek.

- Útpálya elemek.

Termékeink magas műszaki és minőségi követelmények között, az új betonszabvány előírásainak maradéktalanul megfelelve, állandó minőségbiztosítási felügyelet mellett készülnek, melynek alapja a gondos alapanyag előkészítés és a szigorú gyártástechnológia. Termelő berendezéseink, technológiáink megfelelnek a hasonló nemzetközi gyakorlatnak.

Alkalmazott gyártósoraink:

Pfeiffer Radialpresse vasbetoncső gyártó gép és csatlakozó gépsor.

SIOME TV-60 és SIOME TV-100 betoncső gyártósorok.

Ø 1000, Ø 1200, Ø 1500 aknaelem gyártó berendezések.

COLLE aknaelem gyártó gép.

Ø 1200, Ø 1500, Ø 2000, Ø 2300 és Ø 2500   MALL tartály gyártó berendezések.

Kissorozatú elemek gyártósora.

Központi betonkeverő 2 db számítógéppel vezérelt betonkeverő.

Törekszünk meglévő eszközeink hatékonyabb kihasználására, ezért marketingpolitikánk elsősorban a piaci részesedés növelésére irányul a magas minőség biztosítása mellett. Gyárunk a termékeit saját irodán belüli (ún. belső) és külső kereskedelmi apparátus (területi képviselők) értékesíti. A csatornacsövek és az aknaelemek olyan nagyberuházásokhoz kerülnek értékesítésre, ahol a közbeszerzési eljárások a jellemzőek. A vásárlók ez esetben mélyépítéssel foglalkozó kivitelező cégek, melyek főként közbeszerzési pályázatok során nyerik el a munkát, vagy közvetlenül önkormányzatok, közszolgáltatók.Társaságunk jellemzően belföldi piacra szállít, de az elmúlt évek során számottevő exportot bonyolítottunk Szlovákia, Románia, Szerbia irányába is. Födémgerendákat szállítottunk Oroszországba, beton csatornacsöveket exportáltunk Horvátországba. Export tevékenységünket a cél országokban korlátozza az építőanyagokra jellemzően alkalmazott belső piacvédelem, a szigorú engedélyeztetési eljárások. Gyártmányaink megbízható minőségét garantálja a hatékonyan működő MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerünk, a belső Üzemi Gyártásellenőrzési Rendszerünk, belső Betontechnológiai Laboratóriumunk, valamint a rendszeresen elvégzett külső ellenőrzések (ÉMI, stb.).